Trzeci dzień 84. posiedzenia Sejmu. Trwają głosowania w ważnych dla społeczeństwa sprawach, które dotyczą m.in. weteranów, ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.