Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju obecna była Pani Minister Jadwiga Emilewicz. Jednym z głównych punktów prac komisji był projekt ustawy dotyczący Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej.