Wspólnie z Panem Dariuszem Starzyckim – Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, złożyłem wizytę w Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach. Okazja do spotkania i rozmów z dyrekcją oraz personelem szpitala była tym bardziej wyjątkowa, ponieważ Zarząd Województwa Śląskiego na ostatnim posiedzeniu zdecydował o podjęciu uchwał w sprawie zawarcia umów dotacji ze szpitalem na łączną kwotę prawie 300 000 zł na przebudowę pomieszczeń oraz zakup niezbędnego sprzętu.