23 maja w Starostwie Powiatowym w Gliwicach rozmawialiśmy o procedurach związanych z komunalizacja przez gminy gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa. Powiat gliwicki posiada sporą ilość takich terenów. Włodarze i przedstawiciele poszczególnych gmin przedstawili szereg ciekawych propozycji, które ich zdaniem mogłyby wspomóc komunalizację tych gruntów przez gminy. Zaproszeni i obecni na posiedzeniu byli także przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Gliwicach.