W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się w piątek konferencja pt. ,,Współpraca PFRON z organizacjami pozarządowymi”. Miałem zaszczyt być uczestnikiem tej konferencji. Obecni byli również: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, zastępca prezesa PFRON ds. programowych Dorota Habich, dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa śląskiego. Podczas dyskusji padło wiele ciekawych propozycji dotyczących jeszcze lepszej współpracy, lecz najbardziej cieszę się z faktu, że województwo śląskie jest największym beneficjetem środków finansowych przeznaczonych na tego typu działalność.