Dotacja dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach.

31/05/2019|

Wspólnie z Panem Dariuszem Starzyckim – Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, złożyłem wizytę w Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach. Okazja do spotkania i rozmów z dyrekcją oraz personelem szpitala była tym bardziej wyjątkowa, ponieważ Zarząd Województwa Śląskiego na ostatnim posiedzeniu zdecydował o podjęciu uchwał w sprawie zawarcia umów dotacji ze szpitalem na łączną kwotę prawie [...]

Dofinansowanie budowy mostu nad rzeką Kłodnicą.

30/05/2019|

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że powiat gliwicki otrzyma 324 770,00 zł dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury na realizacje zadania pn. ,,przebudowa mostu n/c Świbska Woda (Baba) w m. Dąbrówka w ciągu DP nr 2912S”. Kwota rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019 wynosi 335 999 tys. zł. Województwo Śląskie otrzyma natomiast ponad 50 mln złotych [...]

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Rady Powiatu Gliwickiego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

23/05/2019|

23 maja w Starostwie Powiatowym w Gliwicach rozmawialiśmy o procedurach związanych z komunalizacja przez gminy gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa. Powiat gliwicki posiada sporą ilość takich terenów. Włodarze i przedstawiciele poszczególnych gmin przedstawili szereg ciekawych propozycji, które ich zdaniem mogłyby wspomóc komunalizację tych gruntów przez gminy. Zaproszeni i obecni na posiedzeniu byli także przedstawiciele Śląskiego Urzędu [...]

Konferencja pt. ,,Współpraca PFRON z organizacjami pozarządowymi” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

10/05/2019|

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się w piątek konferencja pt. ,,Współpraca PFRON z organizacjami pozarządowymi". Miałem zaszczyt być uczestnikiem tej konferencji. Obecni byli również: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, zastępca prezesa PFRON ds. programowych Dorota Habich, dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa śląskiego. Podczas dyskusji padło wiele ciekawych [...]