Na dzisiejszym posiedzeniu komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz infrastruktury pracowaliśmy nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3368 i 3395).

Projekt dotyczy określenia jednakowych wymogów i warunków do równej konkurencji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem przy przewozie osób samochodami osobowymi i taksówkami, co ma sprzyjać uczciwej konkurencji wśród przewoźników, a także zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerom oraz skuteczniejszej kontroli prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników i kontroli podmiotów z nimi współpracujących; ponadto przewidziano także możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako alternatywnego urządzenia służącego do naliczania opłaty wobec obecnie stosowanego taksometru i kasy fiskalnej; zaproponowano również istotne ułatwienia dla osób rozpoczynających działalność związaną z przewozem osób.