Według przekazanych informacji Szpital Miejski nr 4 uzyska finansowanie ze środków publicznych na świadczenia kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca tzw. “KOS-zawał”.
Podejmowane działania i rozmowy przyniosły spodziewany efekt, a to najważniejsze dla Nas wszystkich jako pacjentów.
W tej sprawie również prowadziłem rozmowy oraz podjąłem stosowne do przysługujących mi kompetencji działania. Zamieszczam także ostatnie pismo, które nadesłałem do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.