Instalacja sygnalizacji świetnej na niebezpiecznym skrzyżowaniu w Nieborowicach miała za zadanie poprawić bezpieczeństwo kierowców. Po krótkim okresie jej funkcjonowania, kierowcy uznają, że znakomicie spełnia swoje zadanie. Ruch stał się płynniejszy i sprawniejszy, a przecież należy mieć na uwadze, że jest to miejsce o sporym natężeniu, ponieważ krzyżuje drogę krajową nr 78 z drogą wojewódzką nr 921. W sprawie instalacji w/w sygnalizacji, zwracałem się pisemnie do Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ jej instalacja była objęta programem inwestycyjnym w ramach likwidacji miejsc niebezpiecznych. Cieszę się, że realizacja tej niezwykle potrzebnej inwestycji, realnie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa kierowców.