Zachęcam mieszkańców Knurowa do zapoznania się z uzyskaną przeze mnie odpowiedzią na podjętą przeze mnie interwencję w sprawie rozbudowy sieci gazowej w rejonie Starego Knurowa – ul. Niepodległości, Krywałdu i Szczygłowic.