Instalacja sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu w Nieborowicach.

20/02/2019|

Instalacja sygnalizacji świetnej na niebezpiecznym skrzyżowaniu w Nieborowicach miała za zadanie poprawić bezpieczeństwo kierowców. Po krótkim okresie jej funkcjonowania, kierowcy uznają, że znakomicie spełnia swoje zadanie. Ruch stał się płynniejszy i sprawniejszy, a przecież należy mieć na uwadze, że jest to miejsce o sporym natężeniu, ponieważ krzyżuje drogę krajową nr 78 z drogą wojewódzką nr 921. [...]

Odpowiedź na podjętą przeze mnie interwencję w sprawie rozbudowy sieci gazowej w rejonie Starego Knurowa – ul. Niepodległości, Krywałdu i Szczygłowic.

18/02/2019|

Zachęcam mieszkańców Knurowa do zapoznania się z uzyskaną przeze mnie odpowiedzią na podjętą przeze mnie interwencję w sprawie rozbudowy sieci gazowej w rejonie Starego Knurowa - ul. Niepodległości, Krywałdu i Szczygłowic.

Kronika Sejmowa pisze o pracach nad ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

06/02/2019|

Przedstawiając sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju, wskazałem na znaczenie proponowanych rozwiązań, zwracając jednocześnie uwagę na niski poziom wykorzystywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym w naszym kraju.

Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 11 lutego rusza nabór wniosków!

06/02/2019|

Rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać w terminie 11 lutego – 1 marca br. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: [...]