Dziś wspólnie z wiceministrem energii Grzegorz Tobiszowski wziąłem udział w briefingu, na którym ogłoszono znakomitą wiadomość dla naszego rejonu. Kopalnia Sośnica pozostanie w strukturach Polskiej Grupy Górniczej.

Pan Minister opisuje dzisiejszy briefing w następujący sposób:

„Konferencja prasowa w Katowicach i niezwykle ważna informacja. Sośnica pozostanie w strukturach Polskiej Grupy Górniczej. Kopalnia poprawiła swoje wyniki i dobrze rokuje na przyszłość. Rozpoczęła się procedura wykreślenia kopalni z listy notyfikowanej przez Komisję Europejską. W sprawę zaangażowany był poseł okręgu gliwickiego Jarosław Gonciarz. Cieszy fakt, że ta ostatnia w Gliwicach kopalnia dalej będzie fedrować i dawać stabilne miejsca pracy.”