Każdy, kto mieszka w Gliwicach zauważa, iż brakuje spójnej wizji rozwoju. Miasto dynamicznie się rozwija, lecz jego rozwój jest często chaotyczny i niezbyt uporządkowany. Należy przyjąć strategię rozwoju, uzgodnioną z mieszkańcami, właścicielami miasta.
W strategii muszą znaleźć się plany zagospodarowania przestrzennego, konsultowane z mieszkańcami, naniesione drogi, mosty, infrastruktura na wiele lat do przodu. Dlaczego tylu mieszkańców protestowało przeciwko Drogowej Trasie Średnicowej? Dlaczego tylu mieszkańców protestuje przeciw budowy obwodnicy? Dlatego, że kilka lat temu zakupili działki w spokojnej dzielnicy, wybudowali domy i po fakcie dowiedzieli się, że obok ich posesji będzie budowana obwodnica miasta. Takie działania są absurdalne i niedopuszczalne.
W Gliwicach występuje widoczny brak „Miejskiego Architekta” – osoby, która będzie posiadała długodystansową koncepcje na rozwój miejskiej zabudowy.
Problemem większości, w szczególności młodych mieszkańców, są również wysokie ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Wiele rodzin nadal nie może pozwolić sobie na własne mieszkanie. Młodzi ludzie, którzy chcieliby kupić mieszkanie w Gliwicach mają alternatywę: albo rynek pierwotny i ceny powyżej 4,5 tysiąca złotych za m2, albo rynek wtórny i ceny powyżej 3,5 tysiąca za m2. W jednym i drugim wypadku jest to dla młodego człowieka na dorobku nierealne. Za takie samo mieszkanie w sąsiednim Zabrzu zapłacić trzeba o kilkadziesiąt tysięcy mniej, niż w Gliwicach.
W celu zatrzymania Gliwiczan, by nie emigrowali do ościennych miast, należy dokonać budowy około 1000 mieszkań – budowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, w ramach TBS oraz budowy nowych mieszkań komunalnych.
Rozwój miasta nie idzie w parze, ze zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych części miasta. Spotykamy się z przypadkami, kiedy mieszkańcy nie mają możliwości w pełni dysponowania swoimi gruntami. Kierowane od wielu lat prośby mieszkańców, o aktualizację planów z uwzględnieniem ich uwag nie są brane pod uwagę. Będziemy otwarci na uwagi mieszkańców, starając się uwzględnić ich zasadność oraz interes miasta.
W części Gliwic mamy do czynienia z nieuregulowaną strukturą własności gruntów. Powoduje to znaczące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem mieszkańców, wielokrotnie jednostki miejskie nie są w stanie w sposób właściwy zaspokoić potrzeby zbiorowe Gliwiczan.
Tereny po Hucie 1-Maja, gdzie miało powstać Centrum Handlowe Focus, stały się betonową pustynią w ścisłym centrum Miasta. Naszym zdaniem, należy podjąć działania mające na celu, zagospodarowanie terenu, zgodnie z ładem przestrzennym tej części Miasta.
Gliwice są jednym z wielu miast, w których panuje chaos reklamowy. Jako samorząd musimy rozwiązać ten problem, byłoby to jedno z zadań „Miejskiego Architekta”.

Plan na najbliższe 5 lat:
Opracowanie koncepcji rozwoju miasta w porozumieniu z wszystkimi mieszkańcami.
Zorganizowanie stanowiska „Miejskiego Architekta”.
Budowa 1000 mieszkań – w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, w ramach TBS oraz nowych mieszkań komunalnych.
Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
z uwzględnieniem interesów zarówno mieszkańców jak i miasta.
Dążenie do uregulowania problematycznej struktury własności.
Dążenie do zagospodarowania terenów po byłej Hucie 1 – go Maja.
Podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu chaosu reklamowego.