W środę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja #ProgramdlaŚląska, podczas której omawiano dotychczasowe osiągnięcia, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, członków rządu oraz przedstawicieli spółek skarbu państwa. Podpisano także niezwykle ważną umowę na rewitalizacje i częściową odbudowę trasy nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie.

Program dla Śląska zainagurowany został przez premiera Mateusza Morawieckiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 21 grudnia 2017 roku. Program stanowi jeden z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Program zakłada:

  • Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie,
  • Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu,
  • Poprawę jakości środowiska przyrodniczego,
  • Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej,
  • Wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce,
  • Poprawę warunków rozwojowych miast województwa śląskiego.

Cieszyć powinien fakt, że na 42 miliardy złotych, aż 21 miliardów jest już zapisane w różnego rodzaju dokumentach jako środki zaangażowane.