W artykule Nowin Gliwickich z dnia 12.09.2018 r. b.r. pt. „Wojewoda pomaga wygrać kandydatowi PiS” dotyczącym przekazania miliona złotych na sprzęt dla gliwickiego szpitala, wskazuje się, że „Rząd oraz wojewoda z Prawa i Sprawiedliwości pomagają w ten sposób, pieniędzmi podatników, swojemu kandydatowi wygrać w Gliwicach.” Tego typu narracja jest po prostu manipulacją. O wspomniany milion złotych dla gliwickiego szpitala, starania podjąłem już w zeszłym roku na etapie projektowania budżetu Państwa, poprzez złożenie stosownej poprawki. W swoich działaniach kierowałem się dobrem mieszkańców Gliwic i okolic. Poprawka skutkująca przyznaniem miliona złotych dla gliwickiego szpitala nie była jedyną złożoną przeze mnie poprawką. Przyjęte zostały wówczas również inne moje poprawki, które umożliwiły dofinansować realizacje zadań samorządów w Knurowie, Pilchowicach i Gierałtowicach. Pragnę również nadmienić, iż o przekazaniu miliona złotych na sprzęt dla gliwickiego szpitala poinformowałem już na sesji Rady Miasta w Gliwicach w dniu 15.02.2018 r., o czym Nowiny Gliwickie, w przeciwieństwie do innych mediów nie przekazały swoim czytelnikom żadnej informacji. Wspomniany artykuł w okresie kampanii wyborczej szkaluje moją dotychczasową działalność, przedstawia mnie w negatywnym świetle wobec mieszkańców i ma za zadanie osłabienie moich szans w ubieganiu się o prezydenturę w Gliwicach. Zdaje sobie sprawę z tego, iż zadłużenie szpitala nie pozwala na jego doposażenie, a mieszkańcy Gliwic i okolic zasługują na nowoczesny sprzęt medyczny, który jest inwestycją w ich zdrowie.