Sesja Rady Miasta Gliwice

20/02/2018|

Na sesji Rady Miasta Gliwice odbytej w dniu 15 lutego, poinformowałem o moich dotychczasowych działaniach w celu poprawy sytuacji panującej w gliwickich szpitalach. Panu Prezydentowi, Szanownej Radzie oraz wszystkim zgromadzonym zakomunikowałem, że dzięki moim staraniom oraz złożonej przeze mnie poprawce do ustawy budżetowej na 2018 rok, Szpital Miejski w Gliwicach otrzyma 1 mln złotych na [...]