Dziś w Sejmie otwarto i zaprezentowano wystawę pt. „Intelligenzaktion – niemiecka akcja eksterminacyjna przeciwko polskiej inteligencji na Śląsku 1939-1945”.

Wystawa upamiętnia ofiary niemieckich represji, jak również zwraca uwagę na mało znany fragment dziejów Śląska. Przedstawia historię i założenia niemieckiego planu eksterminacji polskiej elity w tym regionie, a przede wszystkim życiorysy osób poddanych niemieckim prześladowaniom. W wyniku „Operacji Inteligencja Śląsk” represjami zostało objętych od 2 do 5 tys. osób, z czego ok 2 tys. zostało przez Niemców zamordowanych.

Autorem wystawy zorganizowanej przez fundację Ślązacy.pl jest Łukasz Kobiela, a jej recenzentem Andrzej Krzystyniak, przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Ślązacy.pl. Wystawa jest pierwszą częścią projektu mającego upamiętnić osoby poddane represjom na Śląsku przez niemieckiego okupanta.