Trwa Zgromadzenie Narodowe z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego prezydent Andrzej Duda wygłasza orędzie.

Wpis do pamiątkowej księgi, która stanowi swoistą listę obecności uczestników Zgromadzenia Narodowego.