Zgromadzenie Narodowe z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.

05/12/2017|

Trwa Zgromadzenie Narodowe z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego prezydent Andrzej Duda wygłasza orędzie. Wpis do pamiątkowej księgi, która stanowi swoistą listę obecności uczestników Zgromadzenia Narodowego.