Otwarte Strefy Aktywności – to nowy i zarazem kolejny rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Program po raz pierwszy dedykowany jest w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystki w ciągu dwóch lat przeznaczy na niego 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. W 2018 roku budżet na rozwój infrastruktury sportowej, w ramach wszystkich programów ministerstwa, będzie rekordowo wysoki
i wyniesie ponad pół miliarda złotych – 516,1 mln zł!

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną,
np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe. Przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę, m.in.: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref. Start naboru wniosków do programu planowany jest na styczeń 2018 roku.

Zachęcam do obejrzenia filmu promującego program budowy Otwartych Stref Aktywności.