Zachęcam do zapoznania się z moim pytaniem w sprawach bieżących, które dotyczy wykorzystania potencjału Kanału Gliwickiego. Pytanie zostało skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.