W dniu 3 lipca 2017 r. uczestniczyłem w spotkaniu na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. gdzie gościł Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, towarzyszył mu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Na spotkaniu z parlamentarzystami, samorządowcami oraz przedstawicielami wielu zainteresowanych firm minister Marek Gróbarczyk przedstawił plany kierowanego przez siebie ministerstwa w zakresie odciążenia dróg, poprawy żeglowności rzek, usprawnienia transportu towarów drogą wodną i także o założeniach Odrzańskiej Drogi Wodnej, rozpoczynającej się właśnie w Gliwicach, a mającej swoje ujście w Zalewie Szczecińskim.

Bardzo ważne miejsce w tych planach zajmuje bowiem Kanał Gliwicki. Jego budowa rozpoczęła się w 1934 r. i trwała przez 6 lat. Zgodnie z `międzynarodową kwalifikacją kanał zaliczany jest do dróg wodnych III klasy, natomiast sam port gliwicki uchodzi za najnowocześniejszy i najbardziej uniwersalny w całym kraju. Sprzyja temu zarówno długość nadbrzeża oraz warunki przeładunkowe. Gliwicki port śródlądowy zarządzany przez Śląskie Centrum Logistyki S.A. posiada połączenie z portami morskimi takimi jak Szczecin czy Świnoujście oraz siecią kanałów Europy Zachodniej.

Według ministra Gróbarczyka należy przywrócić pełną żeglowność na kanale Gliwickim, który niestety z nie wiadomo jakich powodów został wyłączony z żeglugi.

Kanał Gliwicki będzie pierwszym elementem w Odrzańskiej Drodze Wodnej. Pierwszy transporty planowane są już pod koniec roku. Do 2020 zakładamy udrożnienie wszystkich wąskich gardeł, by mógł odbywać się regularny transport – zapowiedział minister Gróbarczyk.

W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z pespektywą do roku 2030”.

Plany rządu w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych podzielono na cztery priorytety obejmujące ogółem jedenaście zadań.

Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych:

 1. Likwidacja aktualnych wąskich gardeł.
 2. Przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy Va.
 3. Budowa na terytorium Polski odcinka brakującego połączenia Dunaj – Odra – Łaba.
 4. Budowa Kanału Śląskiego.

 

Droga wodna rzeki Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych:

 1. Budowa kaskady Wisły od Warszawy do Gdańska.
 2. Modernizacja górnej skanalizowanej Wisły oraz budowa stopnia wodnego w Niepołomicach.

 

Połączenie Odra – Wisła – Zalew Wiślany i Warszawa – Brześć  – rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40:

 1. Przygotowanie do modernizacji międzynarodowej drogi wodnej Odra-Wisła-Zalew Wiślany (E-70).
 2. Przygotowanie do budowy polskiego odcinka międzynarodowej drogi wodnej Wisła-Dniepr (E-40) z Warszawy do Brześcia.

 

Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych:

 1. Wdrożenie systemu usług informacji rzecznej (RIS).
 2. Rozwój partnerstwa krajowego na rzecz śródlądowych dróg wodnych.
 3. Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz śródlądowych dróg wodnych.