W dniu 19 listopada byłem patronem IX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi.
W festiwalu uczestniczyło ponad 300 wykonawców z województwa śląskiego, m.in. z Gliwic, Bytomia, Pyskowic, Wielowsi i Knurowa.